Affiliate Norge
Affiliate programmer
Annet

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse:
Brukere av nettsiden Affiliate-norge.no, påtar seg den hele og fulle risikoen ved bruk av informasjonen og linkene presentert på nettsidene. Ikke i noen tilfeller vil eier av Affiliate-norge.no eller noen av deres partnere ta noe ansvar overfor brukere, eller hvilken som helst tredjepart som måtte bli skadelidende økonomisk eller på andre måter pådra seg tap gjennom bruk av linker og informasjon på nettsiden Affiliate-norge.no. Vi tar forbehold om skrivefeil.
Copyright © 2012 - 2018 Scandinavian Web AS